PIECES OF HEAVEN

                                                                                                               

De schepping is zo wonderlijk mooi en kunstig gemaakt dat wij die als stukjes van de hemel mogen zien en ervaren. 

In onze ziel is een kiem van God's creatief vermogen gelegd en we kunnen dat laten groeien door onze mogelijkheden te ontwikkelen.