Door opmerkzaam door het leven te gaan, ontdek je steeds meer de schoonheid van de schepping, die zo kunstig gemaakt is ,dat je je alleen maar kunt verwonderen.